ضمن سپاس گزاری از ابراز تمایل شما جهت پیوستن به خانواده پارس صنعت رسانا، لطفا اطلاعات زیر را تکمیل نمایید .

لطفا رزومه خود را در قالب فایل PDF از این بخش بارگذاری نمایید .

CAPTCHA image